Flexbranche draagt onverminderd bij aan economie

Uit recent onderzoek blijkt dat de flexbranche verantwoordelijk is voor ruim 3% van het Bruto Binnenlands Product. De flexbranche wordt in dit onderzoek gedefinieerd als alle uitzendbureaus, payrollbedrijven, arbeidsbemiddelaars, uitleenbureaus en banenpools. Opvallend is dat ook het eigen personeel van deze bedrijven wordt meegeteld, en niet alleen het gedetacheerde personeel.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal uitzendbanen gegroeid is naar 725 duizend in 2016. Ongeveer 2,5 tot 3,5% van de gehele beroepsbevolking werkt via een uitzendcontract. Van de mensen met een flexibel contract blijkt 55% tevreden te zijn over het werk. Ook blijkt deze groep tevreden over het salaris: ruim 70% is hier tevreden over. De tevredenheid over de werkzekerheid is minder: 60% is hier tevreden over. Dit lijkt vooral veroorzaakt te worden doordat werknemers uitzendwerk vooral zien als een opstap naar vast werk. Wat het aandeel van zzp’ers is in het geheel, wordt in het onderzoek niet uitgelicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *